Renovatietraject

Beginsituatie    [ Afbraak  -  Opbouw dakgebinte  -  Nieuwe pannen  -  Eindresultaat ]
Renovatietraject - Beginsituatie voorgevel
 • verwijderen van de oude dakbedekking
 • verwijderen van de oude panlatten en kepers
Renovatietraject - Beginsituatie achtergevel
 


Afbraak     [ Beginsituatie  -  Opbouw dakgebinte  -  Nieuwe pannen  -  Eindresultaat ]
Renovatietraject - Verwijderen oude pannen achtergevel
 • het stort wordt door ons meegenomen
 • zuiver maken van de ondergrond
Renovatietraject - Verwijderen oud dakgebinte achtergevel
 

Opbouw dakgebinte    [ Beginsituatie  -  Afbraak  -  Nieuwe pannen  -  Eindresultaat ]
Renovatietraject - Aanleggen nieuw dakgebinte achteraan
 • plaatsen van de nieuwe kepers
 • aanbrengen van het onderdak
 • nagelen van nieuwe tengel- en panlatten 

 

Renovatietraject - afwerken & isoleren nieuw dakgebinte voorgevelNieuwe pannen    [ Beginsituatie  -  Afbraak  -  Opbouw dakgebinte  -  Eindresultaat ]
Renovatietraject - leggen nieuwe pannen, metsen nieuwe schouw en plaatsen velux achtergevel
 • plaatsen van de nieuwe pannen
 • zijkanten worden aangewerkt met zijgevels en loketlood
 • vernieuwen van de schouw
Renovatietraject - leggen nieuwe pannen voorgevel
 


Eindresultaat    [ Beginsituatie  -  Afbraak  -  Opbouw dakgebinte  -  Nieuwe pannen ]
Renovatietraject - Eindresultaat achtergevel
 • de nokken worden geplaatst op geventileerde ondernokken
 • plaatsen van de nieuwe veluxen met hulpstukken voor pannen
 • certificaten voor de te bekomen subsidies worden steeds door ons afgeleverd
Renovatietraject - Eindresultaat voorgevel