Renovatietraject

Beginsituatie    [ Opbouw dakgebinte -  Nieuwe pannen  -  Eindresultaat ]
Renovatietraject - Beginsituatie voorgevel
 • verwijderen van de oude dakbedekking
 • verwijderen van de volledige houtconstructie
 • het stort wordt door ons meegenomen
Renovatietraject - Beginsituatie achtergevel
 


Opbouw dakgebinte     [ Beginsituatie  -  Nieuwe pannen  -  Eindresultaat ]
Renovatietraject - Verwijderen oude pannen achtergevel
 • aanbrengen van muurplaten (6.3 x 17.5)
 • de muurplaten worden steeds verankerd met chemische pluggen (indien nodig)
 • uittimmeren van het dak met spanten (3.6 x 17.5)
 • het hout is steeds gedrenkt
  Renovatietraject - leggen nieuwe pannen, metsen nieuwe schouw en plaatsen velux achtergevel
 

Opbouw dakgebinte     [ Beginsituatie  -  Nieuwe pannen  -  Eindresultaat ]
  Renovatietraject - Verwijderen oud dakgebinte achtergevel
 • aanbrengen van het onderdak (aluthermo-quattro)
 • nagelen van nieuwe tengel- en panlatten
 • uittimmeren van de goten
 • bekleden van de goten met ceder
 • plaatsen van een velux

 

Renovatietraject - afwerken & isoleren nieuw dakgebinte voorgevelOpbouw dakgebinte     [ Beginsituatie  -  Nieuwe pannen  -  Eindresultaat ]
  Renovatietraject - leggen nieuwe pannen voorgevel
 • uittimmeren van een oversteek (+/- 1m)
 • de onderzijde van de oversteek wordt bekleed met ceder
 • de puntgevel wordt eveneens  bekleed in ceder hout

 

  Renovatietraject - leggen nieuwe pannen, metsen nieuwe schouw en plaatsen velux achtergevel
 


Nieuwe pannen    [ Beginsituatie  -  Opbouw dakgebinte -  Eindresultaat ]
Renovatietraject - Aanleggen nieuw dakgebinte achteraan  
 • plaatsen van de nieuwe pannen
 • zijkanten worden aangewerkt met zijgevels
 • de wangen van de dakkapel worden voorzien van leien 
 • de opgaande wanden worden voorzien van nieuw loketlood
  Renovatietraject - leggen nieuwe pannen, metsen nieuwe schouw en plaatsen velux achtergevel 
Eindresultaat    [ Beginsituatie -  Opbouw dakgebinte  -  Nieuwe pannen  -  ]
Renovatietraject - leggen nieuwe pannen voorgevel 
 • de goten en afvoeren zijn voorzien in koper
 • tussen de spanten wordt 15cm isolatie voorzien (spijkerflensdekens)
 • certificaten voor de te bekomen subsidies worden steeds door ons afgeleverd
Renovatietraject - leggen nieuwe pannen voorgevel